Kitaplar

 

 • Güra Çelik M. (Ed). Teknikerler ve Teknisyenler İçin Anesteziyoloji, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2014,  ISBN: 978-975-277-516-9
 • Esener Zeynep, Klinik Anestezi, Logos Yayıncılık, Samsun, Ekim 1991.
 • Çalangu S, Güler K, Acil Dahiliye, 6.Baskı.
 • Aypar ve ark, Yoğun Bakımın Sırları, 3.Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, 2009.
 • Morgan Edward G., Mikhail Maged S., Murray Michael J. and Larson Philip C., Klinik Anesteziyoloji, Çeviri Editörleri: Tulunay Melek ve Cuhruk Handan, Üçüncü Baskı, Güneş Kitabevi, Ankara, 2004.
 • Nagelhout John J. and Zaglaniczny Karen L., Nurse Anesthesia, Third Edition, Elsevier USA, 2005.
 • Sabuncu ve ark, Hemşirelik Esasları, İstanbul Tıp Kitabevi, 2008.
 • Reinhard M., Schafer R., Anesteziyoloji Klinik Uygulama Teknikleri, Anestezi Yöntemleri Tedavi Acil Kılavuzu, Çeviri: Yelbuz Talat Mesud, Yüce Yayınları, İstanbul, 1993.
 • İkizler Can, Tıp Terminolojisi, Sağlık Eğitim Fakültesi Yayınları, İstanbul, Mart 1997.
 • Rice Jane, The Terminology of Health &Medicine, Prentice Hall, USA, 1998.
 • Tuğlacı Pars, Tıp Sözlüğü, 8.Baskı, Nova Print Basımevi, İstanbul, 1997.
 • Hastane Enfeksiyon Kontrol El Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara, 1994.
 • Hayran M., Hastane İnfeksiyonlarının Sürveyansı, ANKEM Dergisi, 1997;11:185-90.
 • Öztürk Recep, Saltoğlu Neşe ve Aygün Gökhan, Hastane Enfeksiyonları: Korunma ve Kontrol, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No:60, İstanbul,2008.
 • Sterilisation and Disinfection. In:Joklik WK, Willett HP, Amos DB, Wilfert CM (eds). Zinsser Microbiology. Nineteenth edition, USA:Appleton and Lange, 1988:161-71.
 • Hastane İnfeksiyonları Dergisi, Bilimsel Tıp Yayınevi, Yıl:1997, Cilt:1, Sayı:2.
 • Lippincott Farmakoloji.
 • Oğuz Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji.
 • Öner Cemalettin, Reanimasyon ve Yoğun Tedavi, Bayrak Matbaacılık, İstanbul, 1988.
 • Shoemaker William C., Ayres Stephen, Grenvik Ake, Holbrok Peter R., Thompson W.Leigh, Textbook of Critical Care, Second Edition, W.B.Saunders Company, 1989.
 • İngiltere St.John Ambulance; St.Andrew's Ambulance Association; The British Red Cross Yetkili Kurumları, İlkyardım El Kitabı, İnkılap Kitabevi, 1993, İstanbul.
 • Ülkümen Rodoplu, İlkyardım Temel Yaşam Desteği El Kitabı, Acil Tıp Derneği Yayını, Şubat 1998, İzmir.
 • Braun J. and Preuss R., Klinik Uygulama Teknikleri Tanı Tedavi İlkeleri İlaçlar Kılavuzu Yoğun Bakım, Yüce Yayınları, 1994.
 • Grant Harvey D., Murray Robert H. Jr., Bergeron David J. and et al., Emergency Care, Seventh Edition, 1995.
 • Stapleton Edward R and et al., BLS for Healthcare Providers, American Heart Association, 2001.
 • Telman N, Ünsal P, İnsan ilişkilerinde iletişim.
 • Cüceloğlu D, İnsan ve davranışı.
 • Belet A, Etkili İletişim Teknikleri, Ares Kitap, 2012.
 • Tekarslan E.ve ark, Davranışın Sosyal Psikolojisi, İ.Ü İşletme Fakültesi Yayınları, 2000, İstanbul.
 • Özdemir O, Medikal İstatistik, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2006.
 • Büyüköztürk Ş, Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yayıncılık, 2003.
 • Ege Rıdvan, Kaza, Hastalık ve Yaralanmalarda İlk ve Acil Yardım, İkinci Baskı, Türk Hava Kurumu Basımevi, İstanbul, 1995.
 • Ersoy Gürkan, Rodoplu Ülkümen, Soysal Suna ve Yenal Sinan, Hastane Öncesi Acil Bakım, Türk Acil Tıp Derneği Yayını, Ecem Ofset Matbaacılık A.Ş., İzmir, 2003.
 • Öngen Zeki, Oşar Zeynep ve Kadıoğlu Pınar, İç Hastalıklarında Aciller, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri , Kaya Basım, İstanbul, 2002.
 • Sert G, Tıp Etiği ve Mahremiyet Hakkı, 2008. Telman N, Ünsal P, İnsan ilişkilerinde iletişim
 • Ateş M, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Beta Basım Yayın Dağıtım AŞ, 2011.
 • Ülgen H, Mirze K, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Seçkin Yayıncılık,Kasım 2007 / 4. Baskı.
 • İşletmelerde Stratejik Yönetim, Seçkin Yayıncılık,Kasım 2007 / 4. Baskı.
 • Moore Clinically Oriented Anatomy
 • Netter Atlas of Human Anatomy
 • Snell Clinical Anatomy
 • Snell Clinical Neuroanatomy
 • Sobotta, Atlas of Human Anatomy
 • Sağlık Meslek Yüksekokulları için İnsan fizyolojisi, B.Ç.Yeğen
 • Guyton & Hall. Textbook of Medical Physiology
 • Ganong's Review of Medical Physiology.
 •  

Bu sayfa Anesthesia tarafından en son 22.03.2020 00:31:50 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM