Genel Bilgiler

 

 

nazan_atalan.jpeg (15 KB) Program Koordinatörü: Prof. Dr. Nazan Atalan Özlen

E_Posta Adresi:

nazan.atalan@marmara.edu.tr

Telefon:  (216) 777 4974
Dahili 4974

 

Kuruluş:

Anestezi Programı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü kapsamında eğitim vermekte olup sağlık sektörünün vazgeçilmez ihtiyacı olan Anestezi Teknikerlerinin yetiştirilmesi konusunda güncel eğitim vermeye devam etmektedir.

Kazanılan Derece:

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara Anestezi alanında ön lisans diploması verilir ve Anestezi Teknikeri unvanı alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Yüksekokulumuza Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  Temel Yeterlilik sınavı (TYT) ile öğrenci kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar:

Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Yüksekokul yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler belirlenen derslerden muaf tutulabilecektir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları:  

Anestezi Programı mezunlarının, anestezi öncesi, sırası ve sonrasında hasta takibi yapabilmesi ve gerekli girişimleri uygulaması, ekip çalışmasına yatkın olması, hasta haklarına duyarlı, güncel uygulamaları takip ederek kalite standartlarına uygun çalışabilecek düzeyde olması beklenmektedir.

Programda mevcut olan derslerin tümünün başarıyla tamamlamak ve 4 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmiş olmak.

Program Profili:

Anestezi Programı, anestezi uygulamasında, , anestezinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesinde, sürdürülebilmesinde, sonlandırılmasında anesteziste yardım etme, ortamın hazırlanması, ekipmanların kullanılması, bakımı ve bir sonraki uygulama için hazır tutulması ve hastanın derlenme odasına güvenli bir şekilde teslim edilmesi sorumluluklarını üstlenecek, ameliyathanede çalışabilecek ve tıptaki yenilikleri takip ederek uygulamalarına yansıtacak nitelikte teknik elemanları yetiştirmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri:

Anestezi Programı mezunları, devlet, üniversite ve özel hastanelerin ameliyathaneleri ile ağrı ünitelerinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş:

Mezun olan öğrenciler, dikey geçiş sınavı ile ÖSYM tarafından ilan edilen alanlara (lisans programlarına) başvurabilir. Programımız öğrencilerinin dikey geçiş sınavı ile lisans tamamlayabileceği bölümler: Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleridir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme:

Bir eğitim-öğretim yılı içinde bir yarıyıl derslere devam eden öğrenciler için her yarıyılda, bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Öğrencilerin derslere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Ölçme ve değerlendirmede bağıl sistem kullanılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları:

Anestezi Programı öğrencilerinin mezun olabilmek için 4 yarıyılda toplam 130 kredi ve 130 AKTS tamamlaması ve GANO'larının en az 2,00 olması gerekmektedir.

Olanaklar:

Anestezi Programı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na ait derslik ve uygulama laboratuvarlarında eğitimini sürdürmektedir.

Anestezi Programı'nda  1 Doçent Dr., 1 Öğretim Görevlisi ve 1 Sağlık Teknikeri görev yapmaktadır.

 


Bu sayfa Anesthesia tarafından en son 26.06.2020 12:31:25 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM